آژانس ارتباطات خلاق

ایده پویان ماژ

در ایده پویان ماژ، همراه با تیمی خلاق به دنبال راهکارهایی خلاق برای ارتباطات موثر در دنیای تبلیغات امروزی هستیم.


ارتباطات، مفهومی سیال در روزمره برند ها است، مفهومی که اهمیت آن در رویکرد بازاریابی آن‌ها بازتاب پیدا می‌کند.

ارتباطات خلاق ایده پویان ماژ

ارتباطات، گلوگاه موفقیت بسیاری از سازمان‌های امروزی است. باور داریم که تدوین و اجرای استراتژی موثر و نوآورانه برای حضور در بازار مسئله ای حیاتی است. شاید تحقق این چشم انداز در کسب و کار‌ها مسئله‌ای پیچیده باشد، ولی هدف ما همراهی با سازمان‌ها در مسیر خلق نوآوری و پی‌ریزی استراتژی موثر است.

زمانی که ارتباطات در تبلیغات را هدف خود قرار دادیم به دنبال خلاقانه‌ترین راهکار برای انتقال پیام میان کسب و کار و مشتری بودیم. ارتباط خلاق تنها با استفاده از پیام خلاق و یا تصویر خلاق ممکن نمی‌شود. گاهی پیوند معنادار پیام، تصویر و نیاز مشتری ساده تر از آن‌چیزی است که ساعت‌ها در اتاق‌های فکر متعدد به دنبال آن‌ می‌رویم. در این میان، پیدا کردن نیاز مشتری، خواسته اصلی کسب و کار و آن رگه‌ی باریک متصل کننده این دو، کلیدی‌ترین عنصر در ایجاد ارتباط موثر است.

گستره خدمات ما، زمانی که به عنوان یک کل دیده می‌شوند، به دنبال چیدن پازل ارتباطی کسب و کار‌هاست. چیدن المان های این پازل در زمان درست و مکان درست در کنار یکدیگر، چراغی را روشن می‌کند. این چراغ، راهنمای مسیر ارتباطات پویای کسب و کار با مشتری خود است.

 
خانهخانه
 

ما تنها یک آژانس تبلیغاتی نیستیم.

این ادعایی است که در وبسایت بسیاری از آژانس های تبلیغاتی می‌خوانید و واقعیت این است که ما نیز مانند خیلی‌ها یک آژانس تبلیغاتی هستیم!
تمایز ما در نحوه ارتباطمان با مشتریان و راهکارهایمان برای نزدیک تر کردن برندها به خواسته‌هایشان است.
مسئله اصلی که بسیاری از سازمان‌ها و برند‌ها امروزه با آن مواجه هستند تدوین و اجرای استراتژی های موثر و نوآورانه برای حضور در بازار است. تحقق این مسئله شاید پیچیده باشد ولی غیر ممکن نیست. تلاش ما در راستای تدوین استراتژی و خلق فرصت نوآوری برای فعالیت های ارتباطی کسب و کار ها است.
ما با افتخار یک آژانس تبلیغاتی و ارتباطی خلاق هستیم و به دنبال دستاوردهای جدید و ایده های مملو از خلاقیت برای ایجاد تمایز هستیم

 

مشتریان ما