تبلیغات در نقطه فروش


در نقطه فروش یا point of sales marketing، یکی از گروه‌های موفق تبلیغاتی است. رشد بسیار این شاخه در سالهای گذشته گویای افزایش آگاهی برندها و همچنین آژانس های تبلیغاتی نسبت به اثربخشی این مدل می‌باشد.

تبلیغات در نقطه فروش دسته ای تبیلغات است که در فروشگاه ها و محل های خرید انجام می‌شود. این روش بیشتر در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ دیده می‌شود چرا که تعدد حضور خریداران در این مکان ها اجرای کمپین های تبلیغاتی در نقطه خرید را توجیه پذیر می‌کند.


با این که تبلیغات به طور کلی در جذب مشتری به سمت فروشگاه ها موثر است ولی استراتژی های نقطه خرید است که سبب جذب مشتری به خرید نهایی می‌شود. به همین دلیل به کارگیری استراتژی موثر همسو در تبلیغات کلی و تبلیغات در زمان و مکان تصمیم گیری مشتری برای خرید اهمیت به سزایی دارد.

تبلیغات در هایپر استار


هایپر استار باکری


هایپر استار سیتی سنتر اصفهان


هایپر استار خلیج فارس شیراز


فرم درخواست پروپوزال


  درصورتی که تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تبلیغات نقطه فروش در فروشگاه های مطرح ایران دارید با ما در ارتباط باشید.