تبلیغات محیطی

رسانه های محیطی اثربخش در نقاط متعدد شهر تهران و سایر شهرستان‌ها

در این روش تبلیغاتی عناصر فیزیکی با بهره گرفتن از عناصر بصری و نوشتار منحصر به فرد گروه عمومی تری از مخاطبان را هدف قرار می‌دهند. بیلبورد، عرشه پل، استرابرد، فضاهای تبلیغاتی مترو، بدنه اتوبوس ها و سازه های شهری گونه های مختلفی از تبلیغات محیطی به شمار می‌روند.

بعد زیبایی و رسایی مفهومی تبلیغات در تلفیق با یکدیگر، بخشی از مبلمان شهری شده و به عنوان المانی از چشم انداز محیط در ذهن مخاطب حکاکی می‌شود. به این صورت است که کسب و کار‌ها هوشمندانه می‌توانند پیامی را در ناخودآگاه مشتری ثبت کنند.