رزومه ایده پویان ماژ

تاثیرگذاران به سکویی برای نمایش نیاز دارند. آثار تبلیغاتی ، که برخی قالب هنری به خود میگیرند و برخی بازی با کلمات را مانند شعر به تصویر می‌کشند، لایق پلتفرمی برای نمایش داده شدن هستند. انتخاب این سکوی نمایش چه بیلبورد باشد چه سازه‌ای در یک فروشگاه بزرگ نیازمند استراتژی هدفمندی است که پیام تبلیغاتی را به بهترین نحو به گروه مخاطبی هدفمند نمایش بدهد.

مجموعه‌ای از استرابورد‌ها، بیلبورد ها و عرشه پل‌های استراتژیک که با برنامه‌ریزی رسانه منطبق با کمپین‌های محیطی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند.

مجموعه‌ای از سازه‌های استراتژیک در هایپراستار‌های سطح کشور که مطابق با نیاز برند‌ها همراه با استراتژی اکران اثربخش ارائه می‌شود.